Bekendmaking vergroten van een woning, De Kamp 19 te Bedum

verleende omgevingsvergunning

vergroten woning, De Kamp 19, Bedum (verz. 3 oktober 2011).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op De Kamp 19 9781HL Bedum Nederland