Bekendmaking vergroten van een ijsbaangebouw

verleende omgevingsvergunning

vergroten ijsbaangebouw, Ter Laan 6, Bedum (verz. 23 december 2013). 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Ter Laan 6 9781NH Bedum Nederland