Bekendmaking verbouwen van het dorpshuis

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

verbouwen dorpshuis, Achterweg 1, Onderdendam (verz. 20 juni 2013).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Achterweg 1 9959PC Onderdendam Nederland