Bekendmaking verbouwen van een woning

verleende omgevingsvergunning

verbouwen woning, Wolddijk 82, Zuidwolde Gn. (verz. 24 september 2013).

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

 

Kaart met een markering op Wolddijk 82 9785TC Zuidwolde Nederland