Bekendmaking verbouw woning

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

verbouw woning, Reiger 16, Bedum (verz. 31 okt. 2012);

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Reiger 16 9781XA Bedum Nederland