Bekendmaking veranderen van het dak

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Veranderen dak, Noordwolderweg 95, Bedum (verz. 16 okt. 2012);

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

 

 

Kaart met een markering op Noordwolderweg  95 9781AG Bedum Nederland