Bekendmaking veranderen van gevelbekleding

verleende omgevingsvergunning

veranderen gevelbekleding, Uiterdijk 34, Onderdendam (verz. 6 november 2013).

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Uiterdijk 34 9959PL Onderdendam Nederland