Bekendmaking veranderen van een voorgevel

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

veranderen voorgevel, Boterdiep Zz 9, Bedum (verz. 7 november 2012).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Boterdiep Zz 9 9781GN Bedum Nederland