Bekendmaking Veranderen garage naar kinderdagverblijf, Herestreek 4, Bedum

verleende omgevingsvergunning

veranderen garage naar kinderdagverblijf, Herestreek 4, Bedum (verz. 8 augustus 2011).

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Herestreek 4 9781AA Bedum Nederland