Bekendmaking Uitnodiging: toerisme en recreatie in de gemeente Bedum

Op maandag 17 juni 2013 is eenieder uitgenodigd om bij Rietland (Oosterseweg 62, Zuidwolde) de presentatie van de voorlopige bevindingen van het onderzoek van de Rkc bij te wonen over “toerisme en recreatie in de gemeente Bedum: kansen en bedreigingen”. Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur. Er zal volop gelegenheid zijn voor discussie en omstreeks 22 uur is het programma ten einde. Aarzelt u niet om mensen in uw omgeving op deze avond te attenderen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Rkc, Henk Reijsoo, email: h.reijsoo@bedum.nl.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum