Bekendmaking uitbreiding winkelpand

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

uitbreiden winkelpand, Grotestraat 13, Bedum (verz. 06 augustus 2012).

 Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Grotestraat 13 9781HA Bedum Nederland