Bekendmaking uitbreiding van een opslagloods, Winsumerweg 8, Onderdendam

ingediende omgevingsvergunning

 

uitbreiding opslagloods, Winsumerweg 8, Onderdendam (ontv. 21 oktober 2011).

 

Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt als de vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.

 

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen. Wanneer u daarbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Bedum of kijken op de website www.libau.nl.

Kaart met een markering op Winsumerweg 8 9959TD Onderdendam Nederland