Bekendmaking toevoegen van 4 wooneenheden

verleende omgevingsvergunning

toevoegen 4 wooneenheden, Ransuil 29 en 31, Steenuil 26 en 28, Bedum (verz. 24 oktober 2013).

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Ransuil 29 9781RJ Bedum Nederland