Bekendmaking Studiefonds

Tot 25 mei kunnen aanvragen voor een tegemoetkoming in studie- en reiskosten voor de studiejaren 2011/2012/2013 worden ingediend bij de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds. Dit fonds is met name bedoeld voor personen met een minimuminkomen en voor diegenen die niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Aanvraagformulieren kunt u afhalen bij het ZorgLoket in het gemeentehuis of downloaden via www.studiefondsgroningen.nl. Met vragen kunt u contact opnemen met medewerkers van het ZorgLoket, tel. (050) 301 82 22 of met het studiefonds, tel. (050) 316 43 21.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum