Bekendmaking slopen van een woning en veestal

ingediende omgevingsvergunning

slopen woning en ligboxenstal, Onderwierum 9, Onderdendam (ontv. 26 november 2012).

 Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt als de vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.

Kaart met een markering op Onderwierum 9 9959TA Onderdendam Nederland