Bekendmaking slopen van een woning en veestal

verleende sloopmelding

slopen woning en veestal, Onderwierum 9, Onderdendam (verz. 13 december 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Onderwierum 9 9959TA Onderdendam Nederland