Bekendmaking slopen van asbesthoudende materialen, Mr Van Roijenstraat 8 t/m 16 (e), Onderdendam en Van Speykstraat 1 t/m 27 (o), Bedum

verleende omgevingsvergunning

slopen asbesthoudende materialen, Van Speykstraat 1 t/m 27 (o), Bedum en Mr Van Roijenstraat 8 t/m 16 (e), Onderdendam (verz. 3 oktober 2011).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Mr Van Roijenstraat 8 9959PP Onderdendam Nederland