Bekendmaking slopen van asbesthoudende dakplaten

verleende sloopmelding

slopen asbesthoudende dakplaten, Almastraat 14, Bedum (verz. 22 maart 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Almastraat 14 9781AP Bedum Nederland