Bekendmaking slopen van asbesthoudende dakplaten

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

slopen asbesthoudende dakplaten, Oosterseweg 44E, Zuidwolde Gn. (verz. 20 februari 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Oosterseweg 44e 9785AE Zuidwolde Nederland