Bekendmaking slopen van asbesthoudende dakplaten, Ter Laan 18, Bedum

verleende omgevingsvergunning (regulier)

slopen asbesthoudende dakplaten, Ter Laan 18, Bedum (verz. 25 oktober 2011).

 

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Ter Laan 18 9781TL Bedum Nederland