Bekendmaking slopen en plaatsen van een windmolen

omgevingsvergunning met 6 weken verlengen (reguliere procedure)

slopen en plaatsen windmolen, Warffumerweg 41 Onderdendam  (verz. 8 november 2012).

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Warffumerweg 41 9959TE Onderdendam Nederland