Bekendmaking slopen asbesthoudende materialen, Winsumerweg 8, Onderdendam

verleende omgevingsvergunning (regulier)

slopen asbesthoudende materialen, Winsumerweg 8, Onderdendam (verz. 25 november 2011).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Winsumerweg 8 9959TD Onderdendam Nederland