Bekendmaking slopen asbesthoudende materialen, Ellerhuizen 32, Bedum

ingediende omgevingsvergunning

slopen asbesthoudende materialen, Ellerhuizen 32, Bedum (ontv. 17 november 2011).

 

Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt als de vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.

 

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen. Wanneer u daarbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Bedum of kijken op de website www.libau.nl.

Kaart met een markering op Ellerhuizen  32 9781TT Bedum Nederland