Bekendmaking schade herstel aan een kerk

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

schade herstel kerk, Plantsoen 2, Bedum (verz. 27 augustus 2013).

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Plantsoen 2 9781HL Bedum Nederland