Bekendmaking Ruim je vuurwerkafval op!

Vuurwerk hoort, net als oliebollen en champagne, bij de jaarwisseling. Toch zitten er minder leuke kanten aan. Vuurwerkafval vervuilt de straten en kan gevaarlijk zijn.

Op nieuwjaarsdag struinen kinderen de straten af naar niet afgegaan vuurwerk. Elk jaar gebeuren hierdoor ernstige ongelukken. Daarom is het belangrijk om het vuurwerkafval op te ruimen. Verzamel dan ook direct na het afsteken het vuurwerk, of doe dit zo vroeg mogelijk op nieuwjaarsdag en gooi het als het is afgekoeld bij het huisvuil. Laat kinderen nooit zonder toezicht vuurwerk opruimen.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum