Bekendmaking repareren van een monumentale brug

verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

repareren monumentale brug, Groningerweg nabij Ellerhuizen, Bedum (verz. 29 december 2011).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Willemsstreek 1 9784TB Noordwolde Nederland