Bekendmaking Reiniging en inspectie riolering

Momenteel wordt circa 7 kilometer riolering in de gemeente Bedum gereinigd en geïnspecteerd. Dat gebeurt jaarlijks om te voorkomen dat het riool dichtslibt en om te bepalen waar en wanneer rioolbuizen gerepareerd of vervangen moeten worden.

Bewoners van de straten waar de werkzaamheden plaatsvinden worden voorafgaand geïnformeerd door de aannemer. Hoewel het sporadisch gebeurt, kan spatwater uit de toiletpot komen. Om deze overlast te voorkomen adviseren wij aanwonenden het toiletdeksel gesloten te houden. Bij schrobputjes kan men een handdoek op het putje leggen. Doordat stankafsluiters in de riolering worden leeggezogen kan stank ontstaan; het vullen van de afsluiters met water verhelpt de geur.

De reinigingswagen en de inspectiewagen kunnen enige hinder voor verkeer veroorzaken. Mochten er zich onverhoopt problemen voordoen, dan kunt u de werknemers van de firma vandervalk + degroot aanspreken of contact opnemen met: coördinator openbare werken buitendienst, dhr. Schothorst tel. 050 3018240.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum