Bekendmaking Rectificatie; Kappen van een boom

RECTIFICATIE

 In de bekendmakingen van 15 augustus 2012 stond gepubliceerd:

 Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Kappen van een boom, Witte de Withstraat 6, Bedum (verz. 8 aug. 2012).

 

Dit moet zijn:

 

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Kappen van een boom, Witte de Withstraat 6, Bedum (verz. 8 aug. 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

 

Kaart met een markering op Witte de Withstraat 6 9781CA Bedum Nederland