Bekendmaking Raadsvergaderingen 8 en 10 november 2011

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert dinsdag 8 en donderdag 10 november a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

 • Begroting 2012

  a.  Algemene beschouwingen (maximaal 15 minuten per fractie). Na elke algemene beschouwing kunnen de andere fracties kort reageren op die beschouwing.

  b.  Reactie van het college op de algemene beschouwingen (maximaal 60 minuten).

  c.  Voortzetting van de vergadering op 11 november met bijdragen in tweede termijn van de 
       fracties. Na elke bijdrage kunnen de andere fracties kort reageren op die bijdrage.

  d.  Reactie van het college op de bijdragen in tweede termijn.

  e.  Vaststelling van de begroting
 • Gemeentelijke heffingen 2012

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl.

De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergaderingen.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum