Bekendmaking Raadsvergadering 30 mei 2013

De gemeenteraad vergadert donderdag 30 mei  a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

Hamerstukken:

  • Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep, fase 1 en 2
  • Lange Termijn Agenda (LTA)

Bespreekpunten:

  • Benoeming nieuw bestuurslid Stichting Muziekschool Hunsingo
  • Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
  • Concept jaarrekening Ability 2012 (rechtstreeks geagendeerd)

 

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl. De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum