Bekendmaking Raadsvergadering 28 maart 2013

De gemeenteraad vergadert donderdag 28 maart  a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

Hamerstukken:

  • Jaarplan 2013 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
  • Overheveling budgetten van 2012 naar 2013

 

Bespreekpunten:

  • Exploitatieresultaat 2012 van de BMW-afdeling voor I&A
  • Gebruik, verbouw en onderhoud De Meenschaar te Bedum

 

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl.
De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum