Bekendmaking Raadsvergadering 28 juni 2012

De gemeenteraad vergadert donderdag 28 juni a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen;

Hamerstukken;

  • Vaststelling bestemmingsplan “Noordwolde Kern”;
  • Vaststelling bestemmingsplan “Bedum Kern, locatie Gasfabriek”;
  • Aanvulling Welstandsnota met beeldkwaliteitsplan “Bedum Kern, locatie Gasfabriek”;
  • Actualisering grondexploitatie Ter Laan 4;
  • Jaarverslag en –rekening 2011, begrotingswijzigingen 2012 en beleidsbegroting 2013 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG).

Bespreekpunten;

  • Jaarverslag en jaarrekening 2011;
  • Voorjaarsnota 2012 gemeente Bedum.

 

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl.
De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum