Bekendmaking Raadsvergadering 28 februari 2013

De gemeenteraad vergadert donderdag 28 februari a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

 Hamerstukken:

  • Jaarplan 2013 en begroting 2013-2017 van St. Openbaar Onderwijs Marenland
  • Zendtijd voor de Stichting Agglomeratie Omroep Midden Groningen
  • Lange termijn Agenda (LTA)

Bespreekpunten:

  • Verbetering Agrarische Structuur Buitenwegen Bedum
  • Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
  • Verordening op de raadscommissies

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl. De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum