Bekendmaking Raadsvergadering 27 oktober 2011

De gemeenteraad vergadert donderdag 27 oktober 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de voorlopige agenda staat onder meer het volgende punt:

  • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een bedrijfspand aan de Winsumerweg 6A te Onderdendam (hamerstuk)

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl .
De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl
. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum