Bekendmaking Raadsvergadering 26 april 2012

De gemeenteraad vergadert donderdag 26 april a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de (voorlopige) agenda staat onder meer het volgende onderwerp.

  • “Werk aan de winkel – visie op de sociaal-publieke infrastructuur voor Noordwest-Groningen”

 Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl.
De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de
voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum