Bekendmaking Raadsvergadering 25 april 2013

De gemeenteraad vergadert donderdag 25 april  a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

      Hamerstukken:

  • Aanvraag omgevingsvergunning voor de instandhouding van de bouwweg t.b.v. de realisatie van Ter Laan IV
  • Wijkaanpak
  • Beoogde sterkteverdeling over de basisteams van de politie Noord-Nederland

Bespreekpunten:

  • Warmtevoorziening sportcomplex “De Beemden”
  • Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder M. van Dijk (rechtstreek geagendeerd)

 

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl.
De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum