Bekendmaking Raadsvergadering 23 januari 2014

De gemeenteraad vergadert donderdag 23 januari a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Inwoners van de gemeente die deze vergadering als “gast van de raad” willen bijwonen zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij de raadsgriffier. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

Hamerstuk:

  • Verkoop gronden aan Oosterseweg te Zuidwolde

Bespreekpunten:

  • Vaststellen regionale Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart provincie Groningen
  • Lange Termijn Agenda 2014 (LTA)

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl.

De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum