Bekendmaking Raadsvergadering 23 februari 2012, agendaonderwerp afgevoerd

Vorige week is gepubliceerd dat op de voorlopige agenda van de gemeenteraadsvergadering van donderdag 23 februari a.s. om 19.30 uur het volgende punt geagendeerd staat:

  • Afkoopsom bibliobus Onderdendam

Dit agendaonderwerp is inmiddels van de agenda afgevoerd en zal in een later stadium aan de orde komen. De behandeling gaat dus NIET door. 

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl.
De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum