Bekendmaking Raadsvergadering 23 februari 2012

De gemeenteraad vergadert donderdag 23 februari a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

  • Afkoopsom bibliobus Onderdendam
  • Jaarplan 2012 en begroting 2012-2016 Stichting Openbaar Onderwijs Marenland.

 

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl.De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de

voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum