Bekendmaking Raadsvergadering 22 september 2011

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert donderdag 22 september a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

  • Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een ligboxenstal aan Wolddijk 93 te Zuidwolde
  • Jaarrapport 2010 en ontwerpbegroting 2012 ARCG
  • Aanschaf materieel brandweer Bedum
  • Jaarverslag en jaarrekening 2010 van de bestuurscommissie openbaar onderwijs Marenland
  • LTA (Lange Termijn Agenda) 3-de kwartaal 2011
  • Handhavingsbeleidsplan omgevingsrecht 2011-2015 BMW-gemeenten

 

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl. De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum