Bekendmaking Raadsvergadering 20 september 2012

De gemeenteraad vergadert donderdag 20 september a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

Hamerstukken:

  • Wijziging bestemmingsplan “Westerdijkshorn 14”
  • Beleidsverslag 2011 Sociale Zaken gemeente Bedum
  • Jaarverslag en jaarrekening 2011 bestuurscommissie openbaar onderwijs Marenland
  • Jaarrapport 2011 en ontwerpbegroting 2013 ARCG
  • Liquidatie Regioraad Noord-Groningen
  • Jaarstukken 2012 Regio Groningen-Assen

Bespreekpunten:

  • Vaststelling gemeentelijk verkeersveiligheidsplan
  • Kadernota 2013
  • Voorbereidingskrediet aanleg kunstgrasvoetbalveld
  • Conceptbegroting Ability 2013 (rechtstreeks geagendeerd)

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl (Dit is een link naar een mail-adres).

De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl (Dit is een link naar andere website). Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum