Bekendmaking Raadsvergadering 19 september 2013

De gemeenteraad vergadert donderdag 19 september a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

Hamerstukken:

 • Financiële jaarstukken V&GR 2012
 • Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR)
 • Koppeling BAG – WOZ
 • Vaststellen basistarieven huishoudelijke hulp 2014
 • Jaarrapport 2012 en begroting 2014 ARCG
 • Warmtevoorziening sportcomplex de Beemden

Bespreekpunten:

 • Benoeming mw C. Groenewolt als plaatsvervangend griffier (rechtstreeks geagendeerd)
 • Conceptbegroting 2014 Ability (rechtstreeks geagendeerd)
 • Nota “sport- en beweegbeleid gemeente Bedum 2013-2019”
 • Grenzeloos Gunnen: tussenstand bestuurlijke organisatie provincie Groningen
 • Financiële kadernota
 • Ontslagverlening J.H. Bonnema
 • Toelating nieuw benoemd raadslid J.R. Heres  na onderzoek geloofsbrieven

 

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl. De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum