Bekendmaking Raadsvergadering 15 december 2011

De gemeenteraad vergadert donderdag 15 december a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de voorlopige agenda staan onder meer het volgende punten:

  • Controleprotocol 2011;
  • Raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping Wet Werk en Bijstand (WWB) en de verordening cliëntenparticipatie SoZaWe Bedum, de Marne en Winsum;
  • verordening winkeltijden;
  • Najaarsnota 2011 (rechtstreeks geagendeerd);
  • Herhalingsonderzoek Rkc ‘brievenafhandeling’ (rechtstreeks geagendeerd).

 Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl. De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum