Bekendmaking Raadsvergadering 13 december 2012

De gemeenteraad vergadert donderdag 13 december a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

Hamerstukken:

  • Startnotitie sport en beweeglijkheid;
  • Najaarsnota 2012;
  • Controleprotocol 2012.

 

Bespreekpunten:

  • Brief aan Plaatselijk belang Zuidwolde (bibliotheekvoorziening);
  • Gemeentelijk jaarverslag welstand, jaarverslag Libau en evaluatie welstandsnota (jaargang 2011);
  • (onder voorbehoud) Kwijtscheldingsbeleid.

 

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl.
De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum