Bekendmaking Raadsvergadering 12 december 2013

De gemeenteraad vergadert donderdag 12 december a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Inwoners van de gemeente die “gast van de raad” willen zijn (zie ook elders), kunnen zich melden bij de raadsgriffier. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

Hamerstukken:

  • Drank- en Horecawet, verordening paracommercie;
  • Controleprotocol.

Bespreekpunten:

  • Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV 2014-2018;
  • Planologische medewerking vestiging ambulancepost aan St. Annerweg 2 te Bedum;
  • Transitie jeugdzorg;
  • Najaarsnota 2013.

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl.

De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Meldt u aan als ‘Gast van de Raad’

Wat doet de gemeenteraad precies, wie zijn de raadsleden en wat zijn hun taken? Hoe verloopt een vergadering? Waarover praat de raad? Wilt u een antwoord op deze vragen? De gemeenteraad biedt u daarvoor de komende maanden deze mogelijkheid. Meldt u aan voor ‘Gast van de Raad’!

Wat houdt ‘Gast van de Raad’ in?

Een uur voorafgaand aan de raadsvergadering wordt u ontvangen door twee raadsleden, de burgemeester en de raadsgriffier. Onder het genot van een broodje en een kopje soep vertellen de raadsleden en de burgemeester over het gemeentebestuur en het raadswerk. Wat doet de gemeenteraad? Wat doet het college van burgemeester en wethouders? De raadsleden vertellen hoe zij invulling geven aan het raadswerk. Daarna wordt ingegaan op de raadsvergadering van die avond. De raadsleden vertellen hoe een vergadering verloopt en welke onderwerpen op de agenda staan. Natuurlijk heeft u volop de gelegenheid om vragen te stellen.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met de raadsgriffier, Henk Reijsoo (tel: 3018215 / 3018911 of per mail: h.reijsoo@bedum.nl). Er is plaats voor minimaal 4 en maximaal 8 gasten.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum