Bekendmaking Plaatsen van een woonunit

Verleende vergunningen/beschikking

  Gedoogbeschikking

Plaatsen van een woonunit, Onderwierum 9, Onderdendam (verz. 25 okt.)

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van een vergunning/beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Onderwierum 9 9959TA Onderdendam Nederland