Bekendmaking plaatsen van een windmolen

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

plaatsen windmolen, Warffumerweg 41, Onderdendam (verz. 18 december 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Warffumerweg 41 9959TE Onderdendam Nederland