Bekendmaking plaatsen van een tuinhuisje

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

plaatsen tuinhuisje, Madelief 20, Bedum (verz. 29 januari 2013).

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Madelief 20 9781VW Bedum Nederland