Bekendmaking plaatsen van een tuinhuisje

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

plaatsen tuinhuisje, Van Speykstraat 12, Bedum (verz. 22 juni 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Van Speykstraat 12 9781BP Bedum Nederland