Bekendmaking plaatsen van een schuur

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

plaatsen schuur, nabij Lewestraat 10, Zuidwolde (ver. 22 juni 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Lewestraat 10 9785BJ Zuidwolde Nederland